Strzeleckie

ALPHA1 Karabin AK

Nie musisz mieć własnej broni.

DLA KOGO?
Szkolenie skierowane do osób:
• bez własnej broni i pozwolenia – te osoby otrzymują na czas szkolenia broń, amunicję oraz cały niezbędny sprzęt;
• z własną bronią – chcących wypracować lub skorygować swoje podstawy strzeleckie, zgodnie z technikami DTF Solutions.

W szkoleniach DTF ALPHA1 może wziąć udział każda pełnoletnia osoba.

CEL SZKOLENIA
Podczas szkolenia poznasz podstawowe zasady posługiwania się bronią. Wgrasz w swój system zasady bezpieczeństwa, nauczysz się ładować karabinek AK, składać się do strzału z bojowych postaw gotowości, strzelać i wymieniać magazynki. Zrozumiesz reguły stabilnej postawy i stabilnego chwytu karabinka, nauczysz się prawidłowej pracy na spuście i zgrywania przyrządów celowniczych w celu na różnych dystansach.

Dla wprawionych strzelców i osób z własną bronią jest to doskonała okazja do weryfikacji dotychczas poznanych technik, korekcji ewentualnych błędów lub optymalizacji pracy z bronią. Jak doskonale wiemy dobrze wypracowane fundamenty i trening podstaw to zdecydowana większość sukcesu w strzelectwie.

Możesz skorzystać z naszej broni i amunicji.

Nad czym pracujemy

13

Co dostaję?

4

Co mam zabrać?

4

Masz własną broń?
Oto co masz zabrać

5