ALPHA1 Karabin AR15

Karabin AR15 Alpha 1

DLA KOGO?Szkolenie skierowane do osób:• bez własnej broni i pozwolenia – te osoby otrzymują na czas szkolenia broń, amunicję oraz cały niezbędny sprzęt;• z własną bronią – chcących wypracować lub skorygować swoje podstawy strzeleckie, zgodnie z technikami DTF Solutions. W szkoleniach DTF ALPHA1 może wziąć udział każda pełnoletnia osoba. CEL SZKOLENIAPodczas szkolenia poznasz podstawowe zasady…

Czytaj więcej

ALPHA1 Pistolet

DLA KOGO?Szkolenie skierowane do osób:• bez własnej broni i pozwolenia – te osoby otrzymują na czas szkolenia cały niezbędny sprzęt oraz amunicję;• z własną bronią – chcących wypracować lub skorygować swoje fundamenty strzeleckie, zgodnie z technikami DTF Solutions. W szkoleniach DTF ALPHA1 może wziąć udział każda pełnoletnia osoba. CEL SZKOLENIAPodczas szkolenia poznasz podstawowe zasady posługiwania…

Czytaj więcej