Bob Vogel Experience: 5-10-15 Drill

Amunicja: 15 szt - 3 magazynki po 5 szt

Cel: Kartka A4 lub ALPHA IDPA

Dystans: Kartka A4 - 8 m, ALPHA IDPA - 7 m

Limit czasu: 30 s

Kondycja broni: załadowana i przeładowana w kaburze

Przebieg:

  • na dźwięk timera: dobycie
  • 5 strzałów z pełnego chwytu dwiema rękami
  • awaryjna wymiana magazynka
  • 5 strzałów z silnej ręki
  • awaryjna wymiana magazynka
  • 5 strzałów z ręki słabej

Warunki zaliczenia: wszystko w celu